Jagodowy Guzik

pasmanteria - pracownia rękodzieła

Regulamin Sklepu Internetowego


Postanowienia Wstępne
Definicje
Kontakt ze Sklepem
Wymagania techniczne
Informacje ogólne
Zakładanie konta w Sklepie
Zasady składania Zamówienia
Oferowane metody dostawy oraz płatności
Wykonanie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień
Prawo odstąpienia od umowy
Reklamacja i gwarancja
Dane osobowe w Sklepie internetowym
Postanowienia końcowe
Postanowienia Wstępne

§1 Postanowienia Wstępne 

 

Sklep internetowy  ,,Jagodowy Guzik’’, dostępny pod adresem internetowym www.jagodowyguzik.pl prowadzony przez Jagoda Jabłońska-Kudła prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Pasmanteria i Pracownia Rękodzieła ,,Jagodowy Guzik’’, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

NIP: 7511614445,
REGON: 383218110

Definicje
Kontakt ze Sklepem
Wymagania techniczne
Informacje ogólne
Zakładanie konta w Sklepie
Zasady składania Zamówienia
Oferowane metody dostawy oraz płatności
Wykonanie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień
Prawo odstąpienia od umowy
Reklamacja i gwarancja
Dane osobowe w Sklepie internetowym
Postanowienia końcowe